Suomen etu edelläOlen Piia, Kokoomuksen eurovaaliehdokas eurovaaleissa 2019. Persoonallisuuteni, uskaliaisuuteni ja suomalaisuuteni on rakentunut asuinpaikkojeni, perheeni, työelämäni ja oppimiskokemuksieni kautta. Vaalipuheiden sijaan edustan rehellisiä mielipiteitä, joita en pelkää sanoa ääneen. Minulla on vankka mielipide siitä, mitä on olla suomalainen ja siitä, miten Suomea pitäisi maailmalla edustaa.

Haluan asettaa eurovaalityössäni Suomen edun edelle. Uskon siinä auttavan sen, että olen asunut usealla paikkakunnalla pohjoisesta pääkaupunkiseudulle, ja tunnen monipuolisesti Suomen työtä ja teollisuutta omien ja läheisteni kokemusten kautta. Kannatan jämäkkää maahanmuuttolinjaa sekä suomalaisille tärkeän työn, koulutuksen ja teollisuuden huomioimista EU-politiikassa.

Minulle suomalaisten hyvinvointi ja terveys on intohimo. Teen töitä suomalaisessa terveyttä ja hyvinvointia edustavassa yrityksessä, ja politiikassakin minua kiehtoo sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät asiat. Näihin asioihin haluan vaikuttaa myös yhteisen EU:n päätöksenteon kautta vaikuttamalla EU:n terveysohjelmien ja terveyspolitiikan sisältöön.

Hyvinvointiin vaikuttaa paljon myös työllisyys ja kasvu. Näihin taas vaikuttaa paljon se, millaista finanssipolitiikkaa EU:ssa tehdään ja miten esimerkiksi puramme kaupankäynnin esteitä ja byrokratiaa. Euroopan näkökulmasta Suomi on saari, ja esimerkiksi kuljetuskustannuksemme omat moninkertaiset moniin muihin jäsenmaihin verrattuna. Tähän vaikuttaa toki paljon myös sisäpoliittiset asiat, mutta myös Euroopan unionin päätökset. Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä tulee pitää huolta!

Yksi tärkeä osa hyvinvointia on myös turvallisuus. Tähän vaikuttaa myös paljon maahanmuuttopolitiikkamme. Euroopan unionin tulee pystyä tekemään huomattavasti nykyisiä voimakkaampia rajauksia maahanmuuton suhteen ja huolehtia siitä, että ulkorajat pysyvät kasassa aiempaa paremmin ja laiton maahanmuutto voidaan estää. Meidän tulee huolehtia siitä, että rahoittamamme hyvinvointiyhteiskunta pysyy turvallisena jatkossakin.

Poliitikassa minulle tärkeää on suoraselkäisyys ja objektiivisuus. Näillä tarkoitan sitä, ettei päätöksenteossa voi mennä tuulen mukana suunnasta toiseen: päätöksenteossa tarvitsee noudattaa logiikkaa ja ottaa asioista hyvin selvää. Päätöksenteon tulee perustua faktoihin ja realismiin, ei mutu-tuntumaan.

Lisätietoja minusta ja ajatuksistani löydät Piia- tai politiikka -sivuilta.