Suomen etu edelläOlen Piia, Kokoomuksen eurovaaliehdokas eurovaaleissa 2019. Voit äänestää minua koko Suomessa numerolla 49. Ennakkoäänestys on 15.-21.5. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2019.

Persoonallisuuteni, uskaliaisuuteni ja suomalaisuuteni on rakentunut asuinpaikkojeni, perheeni, työelämäni ja oppimiskokemuksieni kautta. Olen pohjoisessa syntynyt ja kasvanut ja sittemmin etelään muuttanut. Tunnen siis hyvin Suomea pohjoisesta etelään ja maalta kaupunkiin. Minulla on vankka mielipide siitä, mitä on olla suomalainen ja siitä, miten Suomea pitäisi maailmalla edustaa.

Kannatan jämäkkää maahanmuuttolinjaa sekä suomalaisille tärkeän työn, koulutuksen ja teollisuuden huomioimista EU-politiikassa. Emme saa EU-tasolla tehdä päätöksiä, jotka heikentävät kilpailukykyämme tai sisäistä turvallisuuttamme! Asetetaan Suomen etu edelle.

EU:n pitäisi kieltojen ja rajoitteiden sijaan keskittyä säädösten ja byrokratian purkamiseen, kaupankäynnin helpottamiseen sekä markkinalähtöiseen toimintaan. EU:n tulee keskittyä isoihin asioihin ja vahvan talouden rakentamiseen, ei vallan laajentamiseen. Työtä ja hyvinvointia ei luoda rajoituksilla, vaan mahdollistamalla ja investoimalla.

Minulle suomalaisten hyvinvointi ja terveys on intohimo. Teen töitä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhtiössä, ja politiikassakin minua kiehtoo sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät asiat. Näihin asioihin haluan vaikuttaa myös yhteisen EU:n päätöksenteon kautta vaikuttamalla EU:n terveysohjelmien ja terveyspolitiikan sisältöön.

Hyvinvointiin vaikuttaa paljon myös työllisyys ja kasvu. Näihin taas vaikuttaa paljon se, millaista finanssipolitiikkaa EU:ssa tehdään ja miten esimerkiksi puramme kaupankäynnin esteitä ja byrokratiaa. Euroopan näkökulmasta Suomi on saari, ja esimerkiksi kuljetuskustannuksemme omat moninkertaiset moniin muihin jäsenmaihin verrattuna. Tähän vaikuttaa toki paljon myös sisäpoliittiset asiat, mutta myös Euroopan unionin päätökset. Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä tulee pitää huolta!

Yksi tärkeä osa hyvinvointia on myös turvallisuus. Tähän vaikuttaa myös paljon maahanmuuttopolitiikkamme. Euroopan unionin tulee pystyä tekemään huomattavasti nykyisiä voimakkaampia rajauksia maahanmuuton suhteen ja huolehtia siitä, että laiton maahanmuutto voidaan estää. Meidän tulee huolehtia siitä, että rahoittamamme hyvinvointiyhteiskunta pysyy turvallisena jatkossakin.

Poliitikassa minulle tärkeää on suoraselkäisyys ja objektiivisuus. Näillä tarkoitan sitä, ettei päätöksenteossa voi mennä tuulen mukana suunnasta toiseen: päätöksenteossa tarvitsee noudattaa logiikkaa ja ottaa asioista hyvin selvää. Päätöksenteon tulee perustua faktoihin ja realismiin, ei mutu-tuntumaan.

Lisätietoja minusta ja ajatuksistani löydät Piia- tai politiikka -sivuilta. Käy myös katsomassa blogini sekä UKK - usein kysytyt kysymykset.